Szczegóły ogłoszenia

72/2022

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Chirurgii Naczyniowej na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 34,4 2022.06.13 89

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 68,1 2022.06.13 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2022.06.13 81
formularz cenowy xlsx 11,4 2022.06.13 96
formularz cenowy szczegółowy xls 29,0 2022.06.13 95
Formularz oferty xls 45,5 2022.06.13 82
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 79,1 2022.06.13 82
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,2 2022.06.13 80
projekt umowy - zmieniony doc 1148,5 2022.06.13 81
projekt_umowy_przechowania doc 1094,5 2022.06.13 80
Wykaz dostaw docx 21,5 2022.06.13 78
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,4 2022.06.13 78

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 25,9 2022.06.20 86
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 24,3 2022.06.21 90

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,5 2022.06.27 80
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2022.06.27 78

Pobierz wszystkie dokumenty