Szczegóły ogłoszenia

68/2022

"Dostawa uroflowmetru i audiometru z tympanometrem "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 35,8 2022.06.03 83

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-1 doc 20,7 2022.06.27 133
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-2 doc 20,7 2022.07.06 132

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 20,2 2022.06.10 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 62,3 2022.06.03 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,5 2022.06.03 73
Formularz oferty xls 47,5 2022.06.03 83
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,7 2022.06.03 75
Projekt umowy. docx 544,8 2022.06.03 81
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadanie 2 docx 32,7 2022.06.03 84
Specyfikacja techniczna- dotyczy zadanie 1 docx 28,6 2022.06.03 80
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2022.06.03 81

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 22,1 2022.06.10 82

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 23,9 2022.06.10 85

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2022.06.15 77
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,5 2022.06.15 80

Pobierz wszystkie dokumenty