Szczegóły ogłoszenia

NZ/37/D/P/L/2022

"Dostawy produktów leczniczych ujętych w 16 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 196,7 2022.06.03 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę TP bez negocjacji) - pakiety-sig pdf 827,2 2022.06.03 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2022.06.03 63
Formularz asortymentowo-cenowy xls 93,0 2022.06.03 102
Formularz ofertowy doc 27,3 2022.06.03 68
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,1 2022.06.03 57
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 18,7 2022.06.03 59
Projekt umowy docx 34,5 2022.06.03 59
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,6 2022.06.03 64

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (tryb podstawowy)-sig pdf 687,4 2022.06.08 64
Wyjaśnienie treści SWZ Nr 2 (tryb podstawpowy)-sig pdf 540,3 2022.06.13 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 471,8 2022.06.14 44
Informacja z otwarcia ofert (pakiety)-sig pdf 597,6 2022.06.14 68

Pobierz wszystkie dokumenty