Szczegóły ogłoszenia

64/2022

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla OIT "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 61,1 2022.05.31 131

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-1 doc 42,3 2022.07.29 139
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-2 doc 24,2 2022.08.11 124

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 20,4 2022.06.07 111
Informacja o zmianach (procedura uproszczona)-2 docx 35,4 2022.06.08 103
Informacja o zmianach (procedura uproszczona)-3 docx 20,9 2022.06.09 111

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 75,8 2022.05.31 101

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2022.05.31 110
Formularz cenowy xlsx 48,4 2022.05.31 155
Formularz oferty xlsx 16,3 2022.05.31 116
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,6 2022.05.31 111
projekt umowy docx 547,7 2022.05.31 120
Wykaz dostaw lub usług doc 19,3 2022.05.31 104
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,9 2022.05.31 114

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 22,2 2022.06.07 120
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona)-2 doc 22,1 2022.06.08 110
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona)-3 doc 21,9 2022.06.09 109

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 330,4 2022.06.07 129
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)-2 doc 340,4 2022.06.08 99
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)-3 doc 25,0 2022.06.09 110

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy aktualny 07.06.2022 xlsx 47,9 2022.06.07 114
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,3 2022.06.14 107
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 28,7 2022.06.14 108

Pobierz wszystkie dokumenty