Szczegóły ogłoszenia

NZ/28/D/P/L/2022

"Dostawy endoprotez oraz implantów ortopedycznych ujęte w 4 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (tryb podstawowy) pdf 126,6 2022.05.27 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawy (TP bez negocjacji) - pakiety doc 262,9 2022.05.27 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2022.05.27 39
Formularz asortymentowo-cenowy 1 xls 492,5 2022.05.27 60
Formularz asortymentowo-cenowy 2 xls 488,0 2022.05.27 62
Formularz ofertowy doc 26,4 2022.05.27 36
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,0 2022.05.27 36
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 18,7 2022.05.27 35
Projekt umowy docx 32,6 2022.05.27 39
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,6 2022.05.27 38

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 (tryb podstawowy)-sig pdf 375,8 2022.06.02 36
Wyjaśnienie treści SWZ Nr 2 tryb podstawowy-sig pdf 619,4 2022.06.03 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 363,6 2022.06.06 31
Informacja z otwarcia ofert (pakiety)-sig pdf 544,7 2022.06.06 33

Pobierz wszystkie dokumenty