Szczegóły ogłoszenia

NZ/28/D/P/L/2022

"Dostawy endoprotez oraz implantów ortopedycznych ujęte w 4 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (tryb podstawowy) pdf 126,6 2022.05.27 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawy (TP bez negocjacji) - pakiety doc 262,9 2022.05.27 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2022.05.27 21
Formularz asortymentowo-cenowy 1 xls 492,5 2022.05.27 38
Formularz asortymentowo-cenowy 2 xls 488,0 2022.05.27 41
Formularz ofertowy doc 26,4 2022.05.27 21
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,0 2022.05.27 20
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 18,7 2022.05.27 19
Projekt umowy docx 32,6 2022.05.27 22
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,6 2022.05.27 21

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 (tryb podstawowy)-sig pdf 375,8 2022.06.02 17
Wyjaśnienie treści SWZ Nr 2 tryb podstawowy-sig pdf 619,4 2022.06.03 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 363,6 2022.06.06 15
Informacja z otwarcia ofert (pakiety)-sig pdf 544,7 2022.06.06 15

Pobierz wszystkie dokumenty