Szczegóły ogłoszenia

NZ/32/D/P/LW/2022

"Dostawy mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego ujęte w dwóch zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 139,5 2022.05.26 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety-sig pdf 608,9 2022.05.26 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,6 2022.05.26 46
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 21,0 2022.05.26 56
Formularz ofertowy docx 30,4 2022.05.26 52
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,6 2022.05.26 51
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 21,3 2022.05.26 48
Projekt umowy docx 30,2 2022.05.26 47
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,0 2022.05.26 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 429,5 2022.06.03 38
Informacja z otwarcia ofert (pakiety)-sig pdf 431,8 2022.06.03 44
Powiadomienie o odrzuceniu oferty (pozostali wykonawcy)-sig pdf 441,9 2022.06.07 36

Pobierz wszystkie dokumenty