Szczegóły ogłoszenia

58/2022

"Dostawy różnych produktów leczniczych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 49,5 2022.05.23 191

Wyniki częściowe

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 70,8 2022.05.23 148

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2022.05.23 157
Formularz oferty xls 46,5 2022.05.23 173
Formularze cenowe xlsx 23,3 2022.05.23 226
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 78,7 2022.05.23 151
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,1 2022.05.23 161
projekt umowy-zad. 16 i 17-0 doc 1137,5 2022.05.23 160
projekt_umowy - zadania nr 1 - 15 docx 552,3 2022.05.23 159
Wykaz dostaw doc 35,0 2022.05.23 150
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,2 2022.05.23 158

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 25,6 2022.05.31 156
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 22,5 2022.06.07 151
Wyjaśnienie treści SWZ 3 doc 31,6 2022.06.13 150

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,0 2022.06.24 135
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 22,3 2022.06.24 136

Pobierz wszystkie dokumenty