Szczegóły ogłoszenia

49/2022

"Dostawa sprzętu dla Zakładu Analityki Medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 64,0 2022.05.20 120

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-1 doc 22,7 2022.07.04 147
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-2 doc 22,1 2022.07.18 144

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 20,6 2022.05.27 130

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 62,3 2022.05.20 96

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2022.05.20 117
Formularz cenowy - dotyczy zadań 1, 2, 3 xlsx 19,3 2022.05.20 127
Formularz oferty xlsx 17,9 2022.05.20 116
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2022.05.20 117
projekt umowy - dotyczy zadania 1 docx 549,3 2022.05.20 128
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadania 4 docx 35,8 2022.05.20 121
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadania 5 docx 33,4 2022.05.20 118
umowa projekt - dotyczy zadań 2, 3, 4, 5 docx 542,9 2022.05.20 120
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2022.05.20 111

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 22,5 2022.05.27 108

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 25,3 2022.05.27 107

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2022.06.01 102
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21,1 2022.06.01 110

Pobierz wszystkie dokumenty