Szczegóły ogłoszenia

63/2022

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego i Chirurgii Naczyniowej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 128,0 2022.05.20 158

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 48,5 2022.07.29 163
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 2 doc 25,8 2022.08.04 148

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 22,0 2022.06.14 133

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 95,2 2022.05.20 108

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,9 2022.05.20 138
Formularz cenowy xlsx 84,8 2022.05.20 209
Formularz oferty xls 59,5 2022.05.20 151
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,5 2022.05.20 148
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,2 2022.05.20 147
projekt umowy doc 1152,5 2022.05.20 150
projekt umowy przechowania doc 1093,0 2022.05.20 141
projekt umowy użyczenia doc 42,0 2022.05.20 152
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 24,5 2022.05.20 149
umowa użyczenia - załącznik 2 doc 24,5 2022.05.20 138
Wykaz dostaw doc 34,0 2022.05.20 143
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,6 2022.05.20 148

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 29,7 2022.06.14 140

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 (procedura pełna) doc 142,6 2022.06.06 139
Wyjaśnienie treści SWZ 2 (procedura pełna) doc 371,2 2022.06.14 134

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,8 2022.06.24 125
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 28,5 2022.06.24 130
Powiadomienie o cofnięciu czynności doc 31,0 2022.08.02 109

Pobierz wszystkie dokumenty