Szczegóły ogłoszenia

65/2022

"Dostawy sukcesywne bielizny szpitalnej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) doc 43,8 2022.05.18 100

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 23,5 2022.05.24 98

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 69,1 2022.05.18 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,2 2022.05.18 100
Formularz cenowy xlsx 20,5 2022.05.18 109
Formularz oferty - zmieniony 24.05.2022 r. xls 48,5 2022.05.18 101
Oświadczenie art. 7 u.1 docx 19,1 2022.05.18 112
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,6 2022.05.18 101
OZNAKOWANIE BIELIZNY SZPITALNEJ W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA -zał. 9 doc 25,5 2022.05.18 102
projekt umowy doc 1119,0 2022.05.18 106
Wykaz dostaw doc 35,0 2022.05.18 114
Załącznik nr 8 - logo szpitala doc 274,0 2022.05.18 107
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,3 2022.05.18 109

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 doc 22,7 2022.05.24 102

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 28,0 2022.05.24 100

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,0 2022.05.30 98
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21,5 2022.05.30 97

Pobierz wszystkie dokumenty