Szczegóły ogłoszenia

57/2022

"Usługi w zakresie przeglądów okresowych instalacji i urządzeń infrastruktury"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 39,1 2022.05.16 176

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 66,7 2022.05.16 110

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,6 2022.05.16 120
Formularz cenowy - zadanie 1 docx 20,9 2022.05.16 153
formularz cenowy - zadanie 2 docx 22,6 2022.05.16 141
Formularz cenowy - zadanie 3 docx 18,3 2022.05.16 150
formularz cenowy - zadanie 4 docx 20,6 2022.05.16 161
formularz cenowy - zadanie 5 docx 15,9 2022.05.16 152
formularz cenowy - zadanie 6 docx 21,3 2022.05.16 151
formularz cenowy - zadanie 7 docx 19,5 2022.05.16 145
formularz cenowy - zadanie 8 docx 25,2 2022.05.16 133
Formularz oferty xlsx 18,2 2022.05.16 147
Instrukcja ogólna Zespoły Prądotwórcze FOGO z silnikami wysokoprężnymi - zad pdf 2472,7 2022.05.16 116
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,5 2022.05.16 122
projekt umowy - zadanie 1 doc 890,5 2022.05.16 141
projekt umowy - zadanie 2 doc 890,5 2022.05.16 133
projekt umowy - zadanie 3 doc 877,5 2022.05.16 123
projekt umowy - zadanie 4 docx 548,3 2022.05.16 124
projekt umowy - zadanie 5 doc 899,0 2022.05.16 133
projekt umowy - zadanie 6 doc 141,5 2022.05.16 129
projekt umowy - zadanie 7 doc 874,0 2022.05.16 129
projekt umowy - zadanie 8 docx 554,9 2022.05.16 123
tabela budynków - zadanie 8 docx 28,4 2022.05.16 123
Urządzenia objęte przeglądem okresowym - zadanie 3 docx 24,3 2022.05.16 136
wykaz ilościowy przewodów kominowych i podłączeń - zadanie 6 docx 22,3 2022.05.16 123
wykaz lokali - zadanie 8 xls 44,0 2022.05.16 129
Wykaz osób doc 22,2 2022.05.16 129
wykaz urządzeń kuchnia - zadanie 8 xls 34,5 2022.05.16 114
wzór protokolu z przeglądu instalacji gazowej - zadanie 8 docx 33,9 2022.05.16 114
Z1 zestawienie pomieszczeń objętych ochroną - zadanie 7 xlsx 15,2 2022.05.16 131
Z2 Harmonogram pomiarów kontrolnych na 2022 r. - zadanie 1 xls 83,0 2022.05.16 122
Z3 Zasady środowiskowe i jakości doc 117,5 2022.05.16 119
ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH URZĄDZEŃ - zadanie 2 doc 46,5 2022.05.16 132
Zakres czynności wymaganych przy przeglądzie i konserwacji - zadanie 3 docx 25,8 2022.05.16 130
Zakres przeglądu agregatów prądotwórczych FOGO - zadanie 4 doc 27,0 2022.05.16 118
zakres przeglądu baterii - zadanie 5 docx 21,7 2022.05.16 123
zakres przeglądu UPS - zadanie 5 docx 19,2 2022.05.16 124
zakres świadczonej uslugi - zadanie 8 docx 26,4 2022.05.16 124
zestawienie baterii akumulatorów - zadanie 5 docx 19,4 2022.05.16 134
zestawienie urządzeń automatycznych - zadanie 2 doc 45,5 2022.05.16 122
zestawienie zasilaczy UPS - zadanie 5 docx 20,4 2022.05.16 131
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,3 2022.05.16 124

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację napraw doc 21,7 2022.05.24 115
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,6 2022.05.24 117
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 22,7 2022.05.24 121

Pobierz wszystkie dokumenty