Szczegóły ogłoszenia

NZ/31/D/P/LW/2022

"Dostawy mleka i przetworów mlecznych ujęte w 2 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 139,4 2022.05.12 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety-sig pdf 608,2 2022.05.12 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,6 2022.05.12 49
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 20,3 2022.05.12 55
Formularz ofertowy docx 30,4 2022.05.12 56
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,0 2022.05.12 51
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 21,2 2022.05.12 52
Projekt umowy docx 26,4 2022.05.12 45
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,0 2022.05.12 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 435,9 2022.05.19 42
Informacja z otwarcia ofert (pakiety)-sig pdf 431,8 2022.05.20 47

Pobierz wszystkie dokumenty