Szczegóły ogłoszenia

55/2022

"Dostawa sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 58,9 2022.05.11 103

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 73,5 2022.05.11 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,5 2022.05.11 96
Formularz cenowy xlsx 17,4 2022.05.11 147
Formularz ofertowy xlsx 15,6 2022.05.11 102
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,7 2022.05.11 101
Projekt umowy zad. 1-5 docx 545,6 2022.05.11 103
Projekt umowy zad. 6 docx 544,8 2022.05.11 99
Specyfikacja techniczna - Rejestrator EKG docx 34,8 2022.05.11 113
Wykaz dostaw doc 34,0 2022.05.11 99
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2022.05.11 93

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 32,6 2022.05.16 94

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,0 2022.05.19 96
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 23,6 2022.05.19 103

Pobierz wszystkie dokumenty