Szczegóły ogłoszenia

62/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 74,1 2022.05.09 101

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 - wyniki częściowe doc 23,3 2022.06.09 143
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 23,5 2022.06.03 141

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 75,3 2022.05.09 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,8 2022.05.09 92
Formularz cenowy xlsx 18,4 2022.05.09 153
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,8 2022.05.09 93
projekt umowy docx 551,7 2022.05.09 93
Wykaz dostaw doc 34,0 2022.05.09 97
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 48,5 2022.05.09 102
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,5 2022.05.09 93

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,3 2022.05.17 81
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 23,0 2022.05.17 83

Pobierz wszystkie dokumenty