Szczegóły ogłoszenia

48/2022

"Obsługa serwisowa, przeglądy i legalizacje sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 43,9 2022.05.09 118

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 22,8 2022.05.11 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 68,4 2022.05.09 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 29,0 2022.05.09 104
Formularz cenowy xlsx 16,1 2022.05.09 122
Formularz oferty xlsx 59,4 2022.05.09 117
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,5 2022.05.09 105
Projekt umowy-zmieniony 11.05.2022 r. docx 53,6 2022.05.09 102
Wykaz osób docx 25,4 2022.05.09 117
Załącznik nr 3 do projektu umowy_Wzór oświadczenia1 pdf 228,2 2022.05.09 109
Załącznik nr nr 2 do projektu umowy_Zasady Środowiskowe doc 31,0 2022.05.09 105

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 21,7 2022.05.11 101

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 21,9 2022.05.11 97

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,0 2022.05.18 90
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,7 2022.05.18 99

Pobierz wszystkie dokumenty