Szczegóły ogłoszenia

51/2022

"Dostawa komputerów, laptopów, monitorów i drukarek zgodne z wymogami cyberbezpieczeństwa "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 31,0 2022.04.29 132

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 15,1 2022.05.06 129

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 63,0 2022.04.29 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,2 2022.04.29 133
Formularz oferty xlsx 18,6 2022.04.29 139
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,9 2022.04.29 139
projekt umowy docx 543,3 2022.04.29 142
Zadanie 1 i 2 Komputery osobiste xlsx 13,9 2022.04.29 142
Zadanie 3 Laptopy xlsx 13,1 2022.04.29 127
Zadanie 4 - Monitory xlsx 12,3 2022.04.29 127
Zadanie 5 - drukarki xlsx 13,8 2022.04.29 127
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2022.04.29 128

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 25,2 2022.05.06 129

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2022.05.11 119
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 23,4 2022.05.11 128
Powiad. o cofnięciu czynności wyboru w zadaniu 4 dotx 25,1 2022.05.18 134

Pobierz wszystkie dokumenty