Szczegóły ogłoszenia

60/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów szewnych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 36,7 2022.04.27 109

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 74,4 2022.04.27 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2022.04.27 109
Formularz cenowy xlsx 44,4 2022.04.27 118
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,5 2022.04.27 113
projekt umowy docx 550,7 2022.04.27 118
Wykaz dostaw doc 33,0 2022.04.27 107
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 48,5 2022.04.27 117
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,6 2022.04.27 109

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 26,4 2022.05.04 115
Wyjaśnienie treści SWZ2 (procedura pełna) doc 24,3 2022.05.05 111

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,0 2022.05.10 99
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 23,8 2022.05.10 107

Pobierz wszystkie dokumenty