Szczegóły ogłoszenia

NZ/30/D/P/A/2022

"Dostawy wyrobów medycznych oraz bielizny noworodkowej ujęte w 9 zadaniach"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 92,5 2022.04.27 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety-sig pdf 619,0 2022.04.27 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2022.04.27 45
Formularz asortymentowo - cenowy xlsx 1189,4 2022.04.27 58
Formularz ofertowy docx 29,5 2022.04.27 50
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2022.04.27 39
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 18,8 2022.04.27 41
Projekt umowy docx 38,6 2022.04.27 54
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 21,7 2022.04.27 40

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 543,1 2022.05.04 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 411,2 2022.05.06 42
Informacja z otwarcia ofert (pakiety)-sig pdf 662,5 2022.05.06 45

Pobierz wszystkie dokumenty