Szczegóły ogłoszenia

59/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku dla Kardiochirurgii na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 25,8 2022.04.27 141

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 62,3 2022.04.27 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,2 2022.04.27 136
Formularz cenowy xlsx 12,9 2022.04.27 162
Formularz oferty xlsx 14,2 2022.04.27 144
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,7 2022.04.27 143
projekt umowy docx 549,2 2022.04.27 147
Wykaz dostaw lub usług doc 19,2 2022.04.27 147
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.04.27 139

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 23,8 2022.05.05 144

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,1 2022.05.10 128
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2022.05.10 141

Pobierz wszystkie dokumenty