Szczegóły ogłoszenia

36/2022

"Dostawy sukcesywne mięsa, wędlin i drobiu"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 36,9 2022.04.19 139

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 20,9 2022.04.25 114

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 64,7 2022.04.19 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2022.04.19 108
formularz cenowy xlsx 23,6 2022.04.19 125
Formularz oferty xlsx 13,8 2022.04.19 125
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,0 2022.04.25 115
projekt umowy docx 542,0 2022.04.19 118
Wykaz dostaw lub usług doc 21,2 2022.04.19 114
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2022.04.19 117

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 20,5 2022.04.25 111

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,0 2022.04.28 116
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2022.04.28 121

Pobierz wszystkie dokumenty