Szczegóły ogłoszenia

43/2022

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki Klinicznej i Patologii Molekularnej "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 87,8 2022.04.15 236

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 22,5 2022.05.16 178
Informacja o zmianach 2 (procedura pełna) docx 23,8 2022.05.20 149

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 77,6 2022.04.15 183

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2022.04.15 194
Formularz cenowy xlsx 24,2 2022.04.15 267
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,8 2022.04.15 188
projekt umowy docx 548,8 2022.04.15 206
Wykaz dostaw lub usług doc 33,5 2022.04.15 221
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.04.15 189

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 28,9 2022.05.16 165
Powiadomienie o zmianach SWZ 2 (procedura pełna) doc 29,5 2022.05.20 161

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 26,5 2022.05.04 203
Wyjaśnienie treści SWZ 3 (procedura pełna) doc 31,9 2022.05.16 177
Wyjaśnienie treści SWZ 4 (procedura pełna) doc 35,3 2022.05.20 166
Wyjaśnienie treści SWZ2 (procedura pełna) doc 25,5 2022.05.05 205

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty aktualny 2 xlsx 16,0 2022.05.20 172
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,6 2022.05.30 150
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 26,6 2022.05.30 159
Jednolity europejski dokument zamówienia - aktualny docx 80,2 2022.05.16 185
Oświadczenie art. 5K docx 27,1 2022.05.20 181
Wyjaśnienie treści SWZ - sprostowanie docx 31,1 2022.05.23 148

Pobierz wszystkie dokumenty