Szczegóły ogłoszenia

42/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku do procedur endoskopowych dla oddziału Gastrologii na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 36,4 2022.04.15 113

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 20,1 2022.04.29 119

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 65,9 2022.04.15 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2022.04.15 108
Formularz ofertowy xls 51,5 2022.04.15 130
Formularze cenowe xlsx 247,2 2022.04.15 129
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 78,4 2022.04.15 127
projekt umowy docx 548,3 2022.04.15 132
Wykaz dostaw doc 35,0 2022.04.15 129

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 23,4 2022.04.29 108

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 25,5 2022.04.29 118
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 22,4 2022.04.21 116

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
3358-informacja docx 14,1 2022.04.25 124
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2022.05.06 100
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,5 2022.05.06 122

Pobierz wszystkie dokumenty