Szczegóły ogłoszenia

NZ/23/D/P/L/2022

"Dostawy produktów różnych ujętych w 9 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Apteki Szpitala w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (tryb podstawowy)   192,3 2022.04.12 68

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawy (TP bez negocjacji) - pakiety pdf 759,4 2022.04.12 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2022.04.12 60
Formularz asortymentowo-cenowy ods 21,8 2022.04.12 94
Formularz ofertowy doc 26,4 2022.04.12 64
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2022.04.12 64
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 18,8 2022.04.12 60
Projekt umowy docx 30,8 2022.04.12 63
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,6 2022.04.12 64

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (tryb podstawowy)-sig pdf 612,5 2022.04.20 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 1-sig pdf 378,8 2022.04.22 64
Informacja z otwarcia ofert (pakiety)-sig pdf 660,7 2022.04.25 58

Pobierz wszystkie dokumenty