Szczegóły ogłoszenia

NZ/22/D/P/LW/2022

"Dostawy pieczywa dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 125,8 2022.04.08 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji)-sig pdf 618,0 2022.04.08 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,5 2022.04.08 45
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 12,7 2022.04.08 57
Formularz ofertowy docx 29,5 2022.04.08 55
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2022.04.08 43
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 21,0 2022.04.08 47
Projekt umowy docx 34,1 2022.04.08 48
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,8 2022.04.08 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 433,7 2022.04.19 49
Informacja z otwarcia ofert-sig pdf 399,1 2022.04.19 57

Pobierz wszystkie dokumenty