Szczegóły ogłoszenia

46/2022

"Dostawy sukcesywne sprzętu do zaopatrzenia złamań i drobnego sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Ortopedii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 49,2 2022.04.06 137

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 69,0 2022.04.06 93

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,6 2022.04.06 124
formularz cenowy xlsx 16,5 2022.04.06 140
formularz cenowy szczegółowy xls 29,5 2022.04.06 131
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,6 2022.04.06 121
projekt umowy doc 1148,5 2022.04.06 134
projekt_umowy_przechowania doc 1094,0 2022.04.06 139
projekt_umowy_użyczenia doc 43,5 2022.04.06 134
umowa użyczenia - załącznik nr 2 doc 24,5 2022.04.06 132
umowa_użyczenia -załącznik_1 doc 24,5 2022.04.06 125
Wykaz dostaw doc 33,5 2022.04.06 125
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 47,0 2022.04.06 128
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,3 2022.04.06 113

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 24,7 2022.04.11 130
Wyjaśnienie treści SWZ 2 (procedura uproszczona) doc 24,2 2022.04.12 131

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,0 2022.04.15 118
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 23,0 2022.04.15 120

Pobierz wszystkie dokumenty