Szczegóły ogłoszenia

NZ/16/D/N/LW/2022

"Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektu Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 127,6 2022.04.04 91

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ-sig pdf 638,4 2022.04.04 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,5 2022.04.04 85
Formularz oferowy po zmianie docx 29,9 2022.04.04 89
Istotne postanowienia umowy docx 18,6 2022.04.04 94
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,2 2022.04.04 85
Oświadczenie odbiorcy paliw gazowych pdf 833,0 2022.04.04 91
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 21,2 2022.04.04 81
Prognoza xls 60,5 2022.04.04 95
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,6 2022.04.04 85

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna)-sig pdf 426,4 2022.04.27 72

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 434,7 2022.05.09 60

Pobierz wszystkie dokumenty