Szczegóły ogłoszenia

38/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów opatrunkowych na okres 30 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 33,3 2022.04.01 120

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 19,8 2022.04.13 114

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 64,0 2022.04.01 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2022.04.01 117
Formularz cenowy xlsx 20,2 2022.04.01 127
Formularz oferty xlsx 215,3 2022.04.01 136
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,4 2022.04.01 126
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5 docx 25,0 2022.04.01 126
Projekt umowy docx 549,1 2022.04.01 112
Wykaz dostaw lub usług doc 19,3 2022.04.01 124
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.04.01 117

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 19,8 2022.04.13 114

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 21,8 2022.04.13 110

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,6 2022.04.20 115
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,6 2022.04.20 113

Pobierz wszystkie dokumenty