Szczegóły ogłoszenia

23/2022

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 55,7 2022.03.31 132

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 69,5 2022.03.31 97

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,6 2022.03.31 122
Formularz cenowy zad. 1 -3 xlsx 14,0 2022.03.31 156
Formularz cenowy zad. 4-10 xlsx 21,5 2022.03.31 155
Formularz oferty xls 47,5 2022.03.31 125
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,5 2022.03.31 114
projekt umowy docx 548,4 2022.03.31 134
Wykaz dostaw doc 33,0 2022.03.31 125
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,5 2022.03.31 120

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 23,7 2022.04.05 117

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,0 2022.04.08 116
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 23,4 2022.04.08 115

Pobierz wszystkie dokumenty