Szczegóły ogłoszenia

33/2022

"Dostawy sukcesywne środków do sterylizacji na okres 24 miesięcy "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 32,2 2022.03.30 161

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 19,8 2022.04.29 132

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 69,2 2022.03.30 112

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2022.03.30 145
Formularz cenowy xlsx 20,7 2022.03.30 164
Formularz oferty xlsx 17,7 2022.03.30 157
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,2 2022.03.30 146
projekt umowy docx 549,4 2022.03.30 157
Wykaz dostaw lub usług doc 19,3 2022.03.30 147
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2022.03.30 149

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 23,5 2022.04.29 131

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 29,2 2022.04.29 128

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2022.05.09 120
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21,9 2022.05.09 125

Pobierz wszystkie dokumenty