Szczegóły ogłoszenia

14/2022

"Naprawy sprzętu medycznego po diagnostyce, serwis i konserwacja zbiornika tlenu oraz zakup lampy RTG i monitorów stanowiskowych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 42,8 2022.03.28 230

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 73,8 2022.03.28 156

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,5 2022.03.28 221
Formularz oferty xlsx 59,6 2022.03.28 219
Formularze cenowe xlsx 32,6 2022.03.28 255
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,3 2022.03.28 228
Projekt umowy - zadanie nr 1 docx 544,5 2022.03.28 221
Projekt umowy - zadanie nr 2 docx 543,3 2022.03.28 226
Projekt umowy - zadanie nr 8 docx 47,5 2022.03.28 225
Projekt umowy zadania nr 3-7 docx 46,8 2022.03.28 227
Wykaz osób docx 25,6 2022.03.28 222
Wykaz usług docx 24,7 2022.03.28 230
Załącznik nr 3 do projektu umowy_Wzór oświadczenia1 pdf 228,2 2022.03.28 205
Załącznik nr nr 2 do projektu umowy_Zasady Środowiskowe doc 31,0 2022.03.28 223

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 22,0 2022.04.12 225
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 26,0 2022.04.20 202
Wyjaśnienie treści SWZ 3 doc 23,0 2022.04.25 196

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2022.05.04 188
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21,6 2022.05.04 204

Pobierz wszystkie dokumenty