Szczegóły ogłoszenia

NZ/19/D/P/AC/2022

"Dostawa respiratora noworodkowego"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 64,6 2022.03.25 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) pdf 787,2 2022.03.25 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 38,9 2022.03.25 55
Formularz ofertowy doc 42,4 2022.03.25 60
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,5 2022.03.25 46
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 29,0 2022.03.25 48
Parametry techniczno - użytkowe docx 48,5 2022.03.25 61
Projekt umowy docx 50,2 2022.03.25 54
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 37,8 2022.03.25 48

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (tryb podstawowy) pdf 509,0 2022.04.01 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 437,4 2022.04.04 50
Informacja z otwarcia ofert-sig pdf 481,3 2022.04.04 63

Pobierz wszystkie dokumenty