Szczegóły ogłoszenia

35/2022

"Dostawy sukcesywne odczynników oraz materiałów zużywalnych do analizatorów na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,1 2022.03.24 117

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 64,3 2022.03.24 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,8 2022.03.24 115
Formularz cenowy xlsx 11,5 2022.03.24 127
Formularz oferty xlsx 14,0 2022.03.24 127
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2022.03.24 115
umowa projekt doc 1134,5 2022.03.24 118

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 22,2 2022.03.29 124

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,4 2022.04.01 118
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2022.04.01 131

Pobierz wszystkie dokumenty