Szczegóły ogłoszenia

37/2022

"Zakup usługi informatycznej wraz ze sprzętem informatycznym"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 39,3 2022.03.23 164

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 20,5 2022.03.30 142

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 65,2 2022.03.23 108

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2022.03.23 139
Formularz cenowy - dotyczy zadania 2 xlsx 11,8 2022.03.23 147
Formularz cenowy - zadanie 3 xlsx 11,9 2022.03.23 145
Formularz cenowy - zadanie 4 xlsx 11,1 2022.03.23 144
Formularz oferty xlsx 19,8 2022.03.23 143
Opis funkcjonalności LIS - dotyczy zadania 1 doc 213,0 2022.03.23 160
Opis przedmiotu zamówienia docx 29,2 2022.03.23 153
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2022.03.23 140
projekt umowy - dotyczy zadanie 1 docx 545,4 2022.03.23 151
projekt umowy - dotyczy zadanie 2, 3, 4 docx 542,5 2022.03.23 148
Umowa powierzenia doc 74,0 2022.03.23 145
Wykaz dostaw lub usług doc 19,2 2022.03.23 143
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2022.03.23 156

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 19,7 2022.03.30 128

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 28,9 2022.03.28 138
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)-2 doc 26,5 2022.03.30 140

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,5 2022.04.04 137
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,0 2022.04.04 132

Pobierz wszystkie dokumenty