Szczegóły ogłoszenia

31/2022

"Dostawa wyrobów medycznych wraz z dzierżawą analizatora dla Pracowni Toksykologicznej na okres 4 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,6 2022.03.18 131

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 70,7 2022.03.18 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Analizator do badań toksykologicznych docx 24,7 2022.03.18 123
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2022.03.18 125
Formularz cenowy xlsx 15,6 2022.03.18 146
Formularz oferty xls 35,0 2022.03.18 125
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,6 2022.03.18 111
projekt umowy dzierżawy docx 537,3 2022.03.18 134
Umowa powierzenia doc 74,5 2022.03.18 122
umowa projekt doc 1135,0 2022.03.18 129
Wykaz dostaw docx 21,5 2022.03.18 132
Załącznik nr 1 do umowy dzierżawy docx 20,7 2022.03.18 143
Załącznik nr 2 do umowy dzierżawy docx 16,7 2022.03.18 128

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 22,2 2022.03.23 123

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,4 2022.03.28 119
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2022.03.28 107

Pobierz wszystkie dokumenty