Szczegóły ogłoszenia

6/2022

"Dostawa komputerów, monitorów i drukarek"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 38,6 2022.03.17 140

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 56,3 2022.03.17 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,5 2022.03.17 122
Formularz cenowy - zadanie 1 xlsx 11,8 2022.03.17 139
Formularz cenowy - zadanie 2 xlsx 11,4 2022.03.17 137
Formularz cenowy - zadanie 3 xlsx 11,8 2022.03.17 144
Formularz oferty xlsx 18,8 2022.03.17 131
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,0 2022.03.17 127
projekt umowy docx 542,5 2022.03.17 126
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2022.03.17 126

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 21,2 2022.03.22 125

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,4 2022.03.25 122
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21,8 2022.03.25 127

Pobierz wszystkie dokumenty