Szczegóły ogłoszenia

26/2022

"Dostawa echokardiografu"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 28,0 2022.03.11 197

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66,4 2022.03.11 144

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2022.03.11 186
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,0 2022.03.11 182
PR18_P05_F03_W3 LISTA UCZESTNICTWA doc 62,5 2022.03.11 189
Projekt umowy docx 546,3 2022.03.11 206
Protokół przyjęcia sprzętu docx 23,3 2022.03.11 206
Specyfikacja - Echokardiograf docx 50,2 2022.03.11 208
wykaz dostaw doc 34,0 2022.03.11 194
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 47,5 2022.03.11 203
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,5 2022.03.11 192

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 28,6 2022.04.06 178

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,4 2022.04.14 173
Informacja z otwarcia ofert doc 22,3 2022.04.14 182

Pobierz wszystkie dokumenty