Szczegóły ogłoszenia

28/2022

"Dostawa mikroskopu - 1 kpl."

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 25,9 2022.03.11 206

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 59,7 2022.03.11 145

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,2 2022.03.11 211
Formularz oferty xls 47,5 2022.03.11 208
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,3 2022.03.11 204
PR18_P05_F03_W3 LISTA UCZESTNICTWA doc 62,5 2022.03.11 204
Projekt umowy. docx 545,1 2022.03.11 197
Protokół przyjęcia sprzętu docx 22,7 2022.03.11 213
Specyfikacja techniczna docx 35,5 2022.03.11 209
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2022.03.11 195
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2022.03.11 194

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 26,0 2022.04.07 178

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,0 2022.04.14 150
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2022.04.14 164

Pobierz wszystkie dokumenty