Szczegóły ogłoszenia

25/2022

"Dostawa napędu sieciowego traumatologiczno-neurochirurgicznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 28,4 2022.03.11 205

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66,0 2022.03.11 150

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,6 2022.03.11 191
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,0 2022.03.11 180
PR18_P05_F03_W3 LISTA UCZESTNICTWA doc 62,5 2022.03.11 190
Projekt umowy docx 546,1 2022.03.11 201
Protokół przyjęcia sprzętu docx 23,2 2022.03.11 212
Specyfikacja techniczna napęd sieciowy traumatologiczno-neurochirurgiczny docx 34,9 2022.03.11 223
wykaz dostaw doc 34,0 2022.03.11 202
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 47,5 2022.03.11 202
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2022.03.11 202

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 24,9 2022.03.17 193
Wyjaśnienie treści SWZ 2 (procedura pełna) doc 25,4 2022.04.04 174

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,5 2022.04.15 173
Informacja z otwarcia ofert doc 22,4 2022.04.15 169

Pobierz wszystkie dokumenty