Szczegóły ogłoszenia

24/2022

"Dostawa mobilnego ramienia C"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 33,7 2022.03.11 218

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 30,5 2022.04.12 171

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66,7 2022.03.11 149

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,6 2022.03.11 194
Formularz oferty - zmieniony 12.04.2022 r. xls 47,0 2022.03.11 193
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,6 2022.03.11 191
PR18_P05_F03_W3 LISTA UCZESTNICTWA doc 62,5 2022.03.11 194
Projekt umowy - zmieniony 12.04.2022 r. docx 544,5 2022.03.11 196
Protokół przyjęcia sprzętu docx 23,4 2022.03.11 212
Specyfikacja techniczna mobilne ramię C doc 209,5 2022.03.11 239
Wykaz dostaw docx 24,5 2022.03.11 195

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ doc 24,7 2022.04.12 174

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 94,3 2022.04.12 165

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2943-informacja docx 14,1 2022.04.08 180
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,3 2022.04.20 158
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2022.04.20 170
Projekt osłon stałych pdf 15701,5 2022.04.12 176
Rzut nr 1 pdf 838,8 2022.04.12 170
Rzut nr 2 pdf 1046,1 2022.04.12 169

Pobierz wszystkie dokumenty