Szczegóły ogłoszenia

17/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 86,5 2022.03.09 139

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 35,0 2022.03.15 135

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 76,5 2022.03.09 94

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,9 2022.03.09 146
Formularz cenowy xlsx 25,6 2022.03.09 194
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,4 2022.03.09 132
projekt umowy docx 551,7 2022.03.09 135
Wykaz dostaw doc 34,0 2022.03.09 137
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 49,5 2022.03.09 133
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,5 2022.03.09 136

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 23,3 2022.03.15 132

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 26,4 2022.03.15 133

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,3 2022.03.21 138
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,3 2022.03.21 131

Pobierz wszystkie dokumenty