Szczegóły ogłoszenia

30/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów barierowych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) doc 38,5 2022.03.08 126

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 71,2 2022.03.08 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2022.03.08 111
Formularz cenowy xlsx 12,3 2022.03.08 142
Formularz oferty xlsx 14,0 2022.03.08 124
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2022.03.08 117
projekt umowy. docx 550,1 2022.03.08 125
Wykaz miejsc i rodzajów napraw krawieckich docx 22,3 2022.03.08 133
wykaz oddziałów xlsx 11,3 2022.03.08 117

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,4 2022.03.18 127
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2022.03.18 115

Pobierz wszystkie dokumenty