Szczegóły ogłoszenia

NZ/10/D/P/L/2022

"Dostawy sprężon. tlenu med. w butlach z dzierżawą, tlenu med. ciekłego z dzierżawą zbiorników, dwutlenku węgla z dzierżawą butli oraz mieszanki 50% O2/50% N2O z dzierżawą butli, oraz przeglądy i konserwacje. "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 105,3 2022.03.07 62

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie pdf 40,6 2022.03.15 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji)-sig pdf 773,4 2022.03.07 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2022.03.07 47
Formularz ofertowy doc 25,5 2022.03.07 48
Korekta opisu przedmiotu zamówienia 3 xls 33,0 2022.03.15 61
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2022.03.07 50
Projekt umowy docx 36,9 2022.03.07 58
Szczegółowy opis zamówienia (Korekta) xls 33,0 2022.03.07 69
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,7 2022.03.07 55

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ Tlen-sig pdf 685,0 2022.03.14 54

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty