Szczegóły ogłoszenia

NZ/12/D/P/LW/2022

"Dostawy artykułów medycznych w 19 zadaniach"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 299,6 2022.03.02 109

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety-sig pdf 631,8 2022.03.02 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2022.03.02 95
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 291,7 2022.03.02 156
Formularz ofertowy docx 34,1 2022.03.02 113
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2022.03.02 96
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 21,0 2022.03.02 96
Projekt umowy docx 37,2 2022.03.02 104
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,8 2022.03.02 93

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 639,8 2022.03.09 105

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 457,3 2022.03.10 98
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) pdf 542,1 2022.03.11 92

Pobierz wszystkie dokumenty