Szczegóły ogłoszenia

NZ/12/D/P/LW/2022

"Dostawy artykułów medycznych w 19 zadaniach"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 299,6 2022.03.02 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety-sig pdf 631,8 2022.03.02 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2022.03.02 44
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 291,7 2022.03.02 97
Formularz ofertowy docx 34,1 2022.03.02 54
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2022.03.02 48
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 21,0 2022.03.02 43
Projekt umowy docx 37,2 2022.03.02 50
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,8 2022.03.02 43

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 639,8 2022.03.09 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 457,3 2022.03.10 39
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) pdf 542,1 2022.03.11 44

Pobierz wszystkie dokumenty