Szczegóły ogłoszenia

22/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku dla Kardiochirurgii na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 31,2 2022.03.01 131

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 22,0 2022.03.09 126

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 60,4 2022.03.01 106

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2022.03.01 124
Formularz cenowy xlsx 14,2 2022.03.01 159
Formularz oferty xlsx 14,4 2022.03.01 135
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,3 2022.03.01 132
projekt umowy docx 549,2 2022.03.01 133
Wykaz dostaw lub usług doc 19,3 2022.03.01 121
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.03.01 125

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 25,2 2022.03.09 117

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 26,7 2022.03.09 123

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,5 2022.03.16 112
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,6 2022.03.16 120

Pobierz wszystkie dokumenty