Szczegóły ogłoszenia

NZ/07/D/N/AC/2022

"Dostawa środowiska sprzętowo programowego do wirtualizacji stanowiącego infrastrukturę obsługi środowiska IT szpitala oraz infrastrukturę warstwy lokalnej MSIM w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 116,3 2022.02.21 113

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna pdf 819,0 2022.02.21 108

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 879,5 2022.02.21 96
Formularz cenowy docx 53,9 2022.02.21 107
Formularz oferowy docx 146,6 2022.02.21 108
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 911,6 2022.02.21 93
Opis przedmiotu zamówienia docx 872,3 2022.02.21 159
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 871,6 2022.02.21 99
Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych docx 65,1 2022.02.21 102
Projekt umowy docx 170,3 2022.02.21 109
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 875,6 2022.02.21 93

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) pdf 424,0 2022.03.22 82

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 557,2 2022.03.28 82
Informacja z otwarcia ofert-sig pdf 544,2 2022.03.29 85

Pobierz wszystkie dokumenty