Szczegóły ogłoszenia

12/2022

"świadczenie usług w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów pokonsumpcyjnych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 51,5 2022.02.17 145

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 75,1 2022.02.17 108

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,8 2022.02.17 138
formularz cenowy doc 48,5 2022.02.17 142
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,7 2022.02.17 132
Projekt umowy docx 557,9 2022.02.17 154
wykaz usług doc 34,0 2022.02.17 143
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 47,5 2022.02.17 143
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 117,5 2022.02.17 142
załącznik nr 3 do umowy docx 18,0 2022.02.17 141
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.02.17 144

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,5 2022.02.25 140
Informacja z otwarcia ofert doc 22,5 2022.02.25 148

Pobierz wszystkie dokumenty