Szczegóły ogłoszenia

13/2022

"Zakup usługi informatycznej wraz ze sprzętem informatycznym"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 38,0 2022.02.16 155

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 20,7 2022.02.23 132
Informacja o zmianach (procedura uproszczona)-2 docx 20,4 2022.03.04 126

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 63,1 2022.02.16 110

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,3 2022.02.16 130
Formularz cenowy - dotyczy zadania 2 xlsx 11,8 2022.02.16 135
Formularz cenowy - zadanie 3 xlsx 12,7 2022.02.16 141
Formularz cenowy - zadanie 4 xlsx 11,9 2022.02.16 139
Formularz cenowy - zadanie 5 xlsx 11,0 2022.02.16 153
Formularz oferty xlsx 19,2 2022.02.16 133
Opis funkcjonalności LIS - dotyczy zadania 1 doc 218,0 2022.02.16 135
Opis przedmiotu zamówienia - dotyczy zadanie 1 docx 30,7 2022.02.16 149
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2022.02.16 124
projekt umowy - dotyczy zadanie 1 docx 545,5 2022.02.16 144
projekt umowy - dotyczy zadanie 2, 3, 4 ,5 docx 542,2 2022.02.16 135
Umowa powierzenia doc 74,0 2022.02.16 125
Wykaz dostaw lub usług doc 19,2 2022.02.16 143
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,9 2022.02.16 129

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 19,9 2022.02.23 126
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona)-2 doc 20,4 2022.03.04 114

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 39,5 2022.03.04 132

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja docx 24,4 2022.02.24 124
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,5 2022.03.10 119
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,5 2022.03.10 121
informacja-1693 docx 24,6 2022.02.28 138

Pobierz wszystkie dokumenty