Szczegóły ogłoszenia

11/2022

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór autorski dla zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w bud. nr 3, piętro VI - strona północna" "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 55,2 2022.02.14 153

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 76,7 2022.02.14 96

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2022.02.14 136
kardio_stan istniejacy pdf 121,4 2022.02.14 140
kardio_stan po zmianach pdf 126,0 2022.02.14 143
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,6 2022.02.14 131
projekt umowy doc 675,5 2022.02.14 144
Szczegółowy_Formularz_Cenowy xls 40,5 2022.02.14 136
Wykaz usług docx 23,9 2022.02.14 139
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,0 2022.02.14 130
Wykaz osób docx 26,4 2022.02.14 139
Wzór oferty na usługi doc 29,0 2022.02.14 141
zał. nr 2 do umowy_Opis przedmiotu zamówienia- kardiologia docx 208,2 2022.02.14 146
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,2 2022.02.14 129

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,2 2022.02.25 141
Informacja z otwarcia ofert doc 22,6 2022.02.25 138

Pobierz wszystkie dokumenty