Szczegóły ogłoszenia

NZ/11/D/P/L/2022

"Dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych ujętych w 15 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona)   251,0 2022.02.11 115

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawy (TP bez negocjacji) - pakiety pdf 763,1 2022.02.11 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2022.02.11 96
Formularz asortymentowo-cenowy xls 81,0 2022.02.11 123
Formularz ofertowy doc 27,2 2022.02.11 99
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2022.02.11 90
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 18,9 2022.02.11 92
Projekt umowy docx 38,1 2022.02.11 100
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 21,6 2022.02.11 90

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (tryb podstawowy)-sig pdf 508,7 2022.02.17 86
Wyjaśnienie treści SWZ Nr 2 (tryb podstawowy)-sig pdf 505,8 2022.02.21 91

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 492,7 2022.02.22 97
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - LEKI-sig pdf 673,2 2022.03.04 82

Pobierz wszystkie dokumenty