Szczegóły ogłoszenia

8/2022

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Chirurgii Naczyniowej na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 85,5 2022.02.11 168

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 1 doc 38,4 2022.04.08 203
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 2 doc 36,7 2022.04.20 198

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 33,0 2022.03.09 166

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 87,5 2022.02.11 119

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,8 2022.02.11 178
formularz cenowy xlsx 44,1 2022.02.11 224
formularz cenowy szczegółowy xls 30,0 2022.02.11 171
formularz oceny punktowej doc 33,5 2022.02.11 167
Formularz oferty xls 51,5 2022.02.11 163
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,7 2022.02.11 165
projekt umowy - zmieniony doc 1147,5 2022.02.11 200
projekt_umowy_przechowania doc 1094,5 2022.02.11 165
projekt_umowy_użyczenia-zad.41 doc 40,0 2022.02.11 162
umowa użyczenia - załącznik nr 2 doc 24,5 2022.02.11 160
umowa_użyczenia -załącznik_1 doc 24,5 2022.02.11 162
Wykaz dostaw docx 21,6 2022.02.11 188

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ 1 doc 21,3 2022.03.09 172

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 38,6 2022.03.04 164
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 25,1 2022.03.09 168

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,3 2022.03.18 146
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 31,1 2022.03.18 169
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert docx 27,8 2022.03.18 166

Pobierz wszystkie dokumenty